Verder komen dan goede bedoelingen? Wij maken gedragsverandering effectiever door een evidence based benadering.

Goede analyse nodig?

Wil je een diepgaand inzicht in je probleem? Zoek je concrete aangrijpingspunten om het probleem aan te pakken? Wij analyseren je probleem vanuit gedragsmatig perspectief. En stellen de juiste prioriteiten voor je vast.

Juiste aanpak bepalen?

Weet je niet goed welke interventie of aanbieder te kiezen? Of wil je zelf een interventie ontwerpen of optimaliseren? Onze evidence based benadering biedt de beste garanties op effectieve resultaten en blijvend succes.

Effectiviteit aantonen?

Wil je je interventie op waarde schatten of een nieuwe impuls geven? Je verantwoorden t.a.v. belanghebbenden? Wij beoordelen op betrouwbare en valide wijze de kwaliteit van je acties en het gerealiseerde succes.